Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Mesnevi" kelimesi için arama sonuçları

Mehmed Emin-i Tokadî
"Şerh-i Beyt-i Mesnevî", hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 659-660

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Tasavvuf, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 159-178

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Eyüp Yaka
"Kur’ân Perspektifinden Mesnevî’de Mevlânâ’nın Kulluk Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 125-149

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsa Çelik
Abidin Paşa'nın Mesnevî Şerhi, Vefa Yayınları, İstanbul, 2007, 416 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde “Har (Eşek)” Metaforu", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 19-41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Hakkı Bursevi
Mesnevi Şerhi, hazırlayan: İsmail Güleç, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005, 400 s.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de Peygamberlerin Öyküleri-2, MEBKAM Yayınları, Konya, 2007

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Fusûsu’l-Hikem ve Mesnevî’de Peygamberlerin Öyküleri-1, İnsan Yayınları, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Kültürümüzde Yaşayan Kitaplar Füsûsü’l-Hikem ve Mesnevi Örneği", Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu
"Şefik Can ile Söyleşi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 823-861

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Aşkar
"Molla Fenari'nin (ö.834/1431) Şerhu Dibaceti'l-Mesnevî Adlı Risalesi ve Tahlili ", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 83-102

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Dilaver Gürer
"Mesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 103-120

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
"Mesnevî’de Mürid-Mürşid İlişkisi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 149-157

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde “Mânâ Dili”", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 221-231

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ekrem Demirli
"Mesnevî’yi Fusûsu'l-Hikem’e Göre Yorumlamak “İlâh-ı Mu’tekad” ve Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden Hikâyeler", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 347-364

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Şener Demirel
"Abdulbaki Gölpınarlı’nın Kendi Sesinden Mesnevi’nin İlk İki Beytinin Şerhi", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 365-382

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği", Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Mayıs-2006, Çanakkale, 2006, ss. 251-260

Özet | Abstract

Hüseyin Bey
Gülşen-i Râz Şerhi, hazırlayan: Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul, 2006, 174+V s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Türkçeye Şerh Geleneği ve Halvetî Şeyhi Abdulmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları", Ekev Akademi Dergisi, Ankara, 2005, sayı: 25, ss. 103-122

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kerim Kara
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde Kalp-Gönül ", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 483-523

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Batuk
"Reddiye/Polemik Geleneği ve Mevlânâ’nın Hıristiyanlık Algısı ", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 39-68

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Semih Ceyhan
"İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 117-142

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Şimşek
"Erzincan Mevlevîhânesi Son Postnişîni Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi’nin ‎Dîvân’ında Mevlânâ Ve Mevlevîlikle İlgili Düşünceleri ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 159-174

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
"Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Avcı Metaforu", (Selçuk Üniversitesi) Mevlâna Araştırmaları Dergisi, Konya, 2007, cilt:1, sayı: 1, ss. 83-100

Özet | Abstract

Mesnevîhan Ali Fuad
"Cerîde-i Sûfiyy e’den: Vücûd Lâhût ve Nâsût", hazırlayan: Halim Gül, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 157-160

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 114)
« Önceki12345Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com