Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Makam" kelimesi için arama sonuçları

Abdullah Damar
"Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 161-189

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
"Yüksel Göztepe, Abdülkerim Kuşeyrî’de Hâller ve Makamlar, (Yayınlanmamış ‎Doktora Tezi), Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu, Ankara ‎Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006, 540 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 337-344

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Damar
"Abdullah Herevî ve Menâzilü’s-Sâirîn", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 321-335

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensittüsü, Konya, 1992, 120 s.

Özet | Abstract

Hucvirî Ali b. Osman Cüllâbî
Keşfu'l-Mahcûb: Hakikat Günlüğü , çeviren: Süleyman Uludağ, 2. Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, 608 s.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
"Sûfî İbn Sina ve “Makâmâtü’l-Ârifîn”i", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 119-158

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Kur'an'da Nefs Kavramı, İnsan Yayınları, İstanbul, 1997, 125 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Türk Tasavvuf Düşüncesinde Şerîat - Tarîkat - Hakîkat - Mârifet Kavramları ve Marmaravî'de Dört Kapı - Kırk Makam Anlayışının İzleri", Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Ankara, 2001, sayı: 18, ss. 63-74

Özet | Abstract

Okcuzâde Mehmed Şâhî Bey
el-Makâmü’l-Mahmûd, Darulhadis Yayınevi, İstanbul, 2006, 310 s.

Özet | Abstract

Darshan Singh
"Cüneyd ve Hallac'ın Sünnet, Ahvâl ve Makâmât'a Karşı Tutumları", çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 231-238

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Himmet Konur
"Makamlar ve Haller", DEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmİr, 1995, cilt:IX., ss. 319-328

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"İbnü’l-Arabî’nin Nübüvvet-Velayet Hakkındaki Görüşleri ve İbn Teymiyye’nin Bu Husustaki ‎Eleştirileri‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 213-255

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Zafer Erginli
"Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış", Dinbimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun, 2008, cilt:8, sayı: 1

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yüksel Göztepe
Kuşeyrî'de Haller ve Makamlar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, 540 s.

Özet | Abstract

Yusuf Hemedânî
Hayat Nedir, çeviren: Necdet Tosun, İnsan, İstanbul, 1998

Özet | Abstract

Abdurrahman Kasapoğlu
"Kur’an’da “İnâbe” Kavramı: Dinî Tecrübe Açısından Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 137-159

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ömer Yılmaz
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2008, 296 s.

Özet | Abstract

Muhammed Ali Yıldız
Akşemseddin Mehmed bin Hamza’nın Hayatı, Risaletü’n-Nuriyye ve Makâmâtü’l-Evliyâ adlı eserlerinin içeriğinin incelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, 7+175 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Tasavvuf Kitâbiyâında Makâmların Sayılarla Tasnifi ve Usûl-i Aşere Geleneği", Hareket, İstanbul, 1980, sayı: 11-12

Özet | Abstract

Süleyman Derin
"Şamlı Bir Sûfî: Şeyh Arslan Dımaşkî ve Tevhîd Risâlesi", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 91-124

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
Tasavvufa Giriş, Sufi Kitap, İstanbul, 2012, 336 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
"Ömer el-İspirî’nin Husûnü’l-Metâlib Adlı Risalesinde Letâif ve Makamların Sembolik Dille Anlatımı", ERZURUM İSPİRLİ KADIZÂDE MEHMET ÂRİF EFENDİ VE ÖMER EFENDİ SEMPOZYUMU, 2-4 Mayıs 2014, Erzurum, 2014, ss. 675-698

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Dilaver Gürer
Sufi İbn Sina ve Makamatü'l Arifin, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2012, 117 s.

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ Ailesi ve Mevlevîlik'te Çelebilik Makâmı

Özet | Abstract

Betül Saylan
Mevlânâ âilesi ve Mevlevîlikte Çelebilik makâmı -Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân örneği, İstanbul, 2013, 426 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 29)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com