Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Konya" kelimesi için arama sonuçları

Harun Kırkıl
"Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Derviş-nâme’ler ve Konyalı Mustafa b. Yûsuf’a (HALÎL) Ait Bir Derviş-nâme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 235-246

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Seyit Avcı, Sûfilerin Hadis Anlayışı: Bursevî Örneği, Ensar Yay, Konya 2004, 312 s.", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 332-336

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Şimşek
"Erzincan Mevlevîhânesi Son Postnişîni Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi’nin ‎Dîvân’ında Mevlânâ Ve Mevlevîlikle İlgili Düşünceleri ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 159-174

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Osman Koçkuzu
"Vefatının Ellinci Yılında Konyalı Fahri Efendi Hoca", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 5, ss. 17-52

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hür Mahmut Yücer
"Seyit Avcı, el-Fütuhâtü’l-Mekkiye’de İbn Arabî’nin Hadis Anlayışı, ‎Ensar Yayıncılık, Konya 2005, 230 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 365-368

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Osman Nuri KÜÇÜK, Fîhi Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin ‎Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yay., Konya 2006, 186 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 382-384

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Din ve Tasavvuf, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2001, 248 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 316-321

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Muhittin Uysal, Tasavvuf Kültüründe Hadis: Tasavvuf Kaynaklarındaki Tartışmalı Rivayetler, Yediveren Yayınları, Konya 2001, 472 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 449-451

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Selçuklulardan Günümüze Tasavvufi Açıdan Konya", Tarih Ve Kültür Başkenti Konya, Konya, 2003, ss. 125-146

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Dervishes Make A City: The Sufi Culture In Konya", Critique. Critical Middle Eastern Studies, UK (İngİltere), 2007, cilt:16, sayı: 3, ss. 243-253

Özet | Abstract

Cağfer Karadaş
"Muhyiddin İbn Arabî’nin İtikadı", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 67-94

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yüksel Göztepe
"Kadir Özköse, Anadolu Tasavvuf Önderleri, Ensar Yay., Konya 2008, 501 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 380-381

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
Fîhî Mâ Fîh Ekseninde Mevlânâ’nın Tasavvufî Görüşleri, Rûmî Yayınları, Konya 2006. , 1. Baskı, Rumi, Konya, 2006, 186 s.

Özet | Abstract

Osman Nuri Küçük
Mevlânâ ve İktidar Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu İddiaları, Rûmî Yayınları, Konya 2007., 1. Baskı, Rumi, Konya, 2007, 136 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"The Dervishes Make a City: The Sufi Way of Civilisation In The Case of Konya", Understanding Globalisation in Turkish Periphery: The Case of Konya, 20-30 March 2006, Salt Lake Cİty, USA.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İsmet Kayaoğlu, Mevlânâ ve Mevlevilik, Konya Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya, 2002, 192 s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 471-472

Özet | Abstract

Osman Sacid Arı
Konyalı Mehmed Vehbi’nin Şerhi Çerçevesinde Hafız Divanında Tasavvufi Unsurlar (Devam Ediyor), İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 17)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com