Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Konevi" kelimesi için arama sonuçları

Hülya Küçük
"Hakk’ın Sırrını Fâş Etmeyen Sûfîler: Sultân Veled Örneği", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 87-102

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Osman Koçkuzu
"Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 77-81

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
"Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 69-78

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Sadreddin Konevî, Fusûsü'l-Hikem'in Sırları: el-Fükûk fî esrârı müstenidâti hikemi'l-fusûs, çeviren Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, İstanbul 2002, 163 s.", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 440-443

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Sadreddin Konevî, Fatiha Suresi Tefsiri: İ'câzü'l-beyân fî te'vîli'l-ümmi'l-Kur'ân,çeviren Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul 2002", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 443-445

Özet | Abstract

Hasan Kâmil Yılmaz
Tasavvufî Hadis Şerhleri ve Konevî'nin Kırk Hadis Şerhi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., İstanbul, 1990, 143+186 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Sadreddin Konevî İle Mevlânâ Celâleddin'in Münasebetleri Hakkında", Selçuk Dergisi, 1989, sayı: 4, ss. 57-68

Özet | Abstract

William Chittick
"Merkezî Nokta: İbn Arabî Ekolünde Sadreddin Konevî’nin Rolü ", çeviren: Betül Güçlü, Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 669-684

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ekrem Demirli
Sadreddin Konevî’de Marifet ve Vücud, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2003, 332 s.

Özet | Abstract

Betül Güçlü
Sadreddin Konevî’ye nispet edilen “Mevâridü Zevi’l-İhtisâs ilâ Mekâsıdı Sûreti’l-İhlâs” adlı eserin tahkik ve tahlili , Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2009, 355 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Konevi ve Kelabazi’nin Bazı Hadisleri Şerhi Bağlamında Temizliğin Batını Yorumu", II. Uluslarası Sadrettin Konevi Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011 Konya Turke

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Fahreddîn-i Irâkî
Lemaât: Aşka ve Âşıklara Dair, hazırlayan: Ercan Alkan, çeviren: Ahmed Avni Konuk, İlk Harf Yayınevi , İstanbul, 2011, 184 s.

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
"Konevî'nin Harezm'e Uzanan Kolu: Kemâleddîn Hüseyin Hârezmî'nin Mesnevî Şerhinde Sadreddîn Konevî'nin Etkisi", II. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu, 6-8 Ekim 2011, Konya

Özet | Abstract

Necmeddîn-i Dâye
Tasavvuf Yolu: Mirsadu'l-ibad, çeviren: Halil Baltacı, 1. Baskı, İFAV, İstanbul, 2013, 403 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Sadr al-Dîn Qūnawī’s al-Nusūs: considerations of al-Haqq and tahqîq", Journal of Ibn Arabî Society, Oxford, 2011, sayı: 49, ss. 107-116

Özet | Abstract

Selami Şimşek
"Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri", Sosyal Araştırmalar, Ordu, 2015, sayı: 8, ss. 1369-1385

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Betül Gürer
"Nazarî Tasavvuf Geleneğinin El Kitabı: Muhtevası ve Tesirleri Bağlamında Sadreddin Konevî’nin Miftâḥu’l-ġayb’ı", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal, 2017, cilt:21, sayı: 1, ss. 393-423

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 17)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com