Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Klasik" kelimesi için arama sonuçları

İrfan Gündüz
"Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 23-53

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhammed Kızılgeçit
"Şah Veliyyullah Dihlevî’nin (1703-1762) Bazı Tasavvufî Görüşlerine Felsefî Bir Bakış‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 191-210

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulvahap Yıldız
"Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr Adlı Tefsiri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 73-102

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Damar
"Tasavvuf Terimlerinin Oluşumu", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 161-189

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Yıldırım
"“Düm-Tek”Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Muhammed ibn Münevver
Tevhidin Sırları , çeviren: Süleyman Uludağ, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2004, 396 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Temel Tasavvuf Klasiklerinde Dünyâ Algısına Toplu Bir Bakış", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2006, cilt:15, sayı: 2, ss. 117-181

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Bey
Gülşen-i Râz Şerhi, hazırlayan: Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul, 2006, 174+V s.

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Osmanlı Klasik Dönemi Tasavvuf Kelâm İlişkisi", Akademik Araştırmalar / Journal of Academic Studies, İstanbul, 2000, sayı: 4-5, ss. 31-42

Özet | Abstract

Fritz Meier
"Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 443-468

Özet | Abstract

M. Abdülhayy el-Leknevi; A. Ebu Gudde
"Klâsik Dönem Bazı Tefsir, Hadis ve Tasavvuf Eserlerinde Yer Alan Hadislerin Değeri Üzerine", çeviren: Hayati Yılmaz, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 469-492

Özet | Abstract

Hacı Bektaş-ı Veli
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Makâlât, hazırlayan: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 143 s.

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Besmele Tefsiri, hazırlayan: Hamiye Duran, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 173 s.

Özet | Abstract

Anonim
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Erkânnâme 1, hazırlayan: Doğan Kaplan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 272 s.

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış", Dinbimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun, 2008, cilt:8, sayı: 1

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Güleç
"Klasiklerin Şerhi Klasik Olur mu? Mesnevi Örneği", Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, , 7–10 Ekim İstanbul, İstanbul, 2008, ss. 329-338

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

E. Seval Yardım
"Sâmiha Ayverdi’de Tasavvufî Mefhumların Kullanılış Şekilleri", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 283-327

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Süleyman Derin
Love in Sufism, 1. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 251 s.

Özet | Abstract

Mesut Bayar
Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 148 s.

Özet | Abstract

Hazırlayan: Ethem Cebecioğlu
Tasavvuf Klasikleri, İstanbul, 2010, 470 s.

Özet | Abstract

Davud el-Kayserî
Aşk Şarabı: Kasîde-i Hamriyye Şerhi, çeviren: Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 84 s.

Özet | Abstract

Fahreddîn-i Irâkî
Lemaât: Aşka ve Âşıklara Dair, hazırlayan: Ercan Alkan, çeviren: Ahmed Avni Konuk, İlk Harf Yayınevi , İstanbul, 2011, 184 s.

Özet | Abstract

Nûreddin Abdurrahman Câmî (Molla Cami)
İyilerin Tesbihi: Subhatu’l-Ebrâr, çeviren: Hicabi Kırlangıç, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2012, 296 s.

Özet | Abstract

Ahmet Taşğın
Klasik Kaynaklarda Heterodoks Dervişler ve Heterodoksi, DBY Yayınları, İstanbul, 216 s.

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Tasavvufi Açıdan Haccın Rükûnları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, BİngÖl, cilt:1, sayı: 2, ss. 167-196

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 37)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com