Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Kitap" kelimesi için arama sonuçları

Halil İbrahim Şimşek
"Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2006, cilt:5, sayı: 9, ss. 7-40

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mevlüt Güngör
"Kur’ân ve Kâinat Kitabı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 107-124

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Mustafa Kara
"Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Hüseyin Vassaf'ın Sefine-i Evliya ve Gülzâr-ı Aşk’ı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 323-327

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Reşat Öngören
Tarihte Bir Aydın Tarikatı Zeynîler, İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, 232 s.

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
İslam'da İnanç Konuları ve İtikadi Mezhebler, Marifet Yayınları, İstanbul, 448 s.

Özet | Abstract

Nûreddin Abdurrahman Câmî (Molla Cami)
Evliya Menkıbeleri/Nefahatü'l-Üns, hazırlayan: Süleyman Uludağ, Mustafa Kara, çeviren: Lami Çelebi, Marifet Yayınları, İstanbul, 1998, 888 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Kültürümüzde Yaşayan Kitaplar Füsûsü’l-Hikem ve Mesnevi Örneği", Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2007, Sİvas, 2007

Özet | Abstract

Hucvirî Ali b. Osman Cüllâbî
Keşfu'l-Mahcûb: Hakikat Günlüğü , çeviren: Süleyman Uludağ, 2. Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, 608 s.

Özet | Abstract

Nuran Önder
"İsmail Hakkı Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i ve Bursevî’de Vâridât Kültürü", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 311-334

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mahmud Erol Kılıç
"Seyyid Hüseyin Nasr Üzerine Bir Konferans, İki Kitap ", Dîvân, İstanbul, 2001, sayı: 11

Özet | Abstract

Zafer Erginli
"Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde Risâle-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitâb-ı Tasavvuf Adını Taşıyan Türkçe Yazma Eserler", Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 2000, cilt:9, sayı: 9, ss. 603-621

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Birol Ülker
"Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap Yayınevi, İstanbul 2003, 416 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 321-323

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
"Hz. Yûsuf’un Gördüğü Rüyanın Fusûsu’l-Hikem’deki Yorumu‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 39-56

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"İsmail Fenni Ertuğrul’un İbnü’l-Arabî ve Vahdet-i Vücud Savunması", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 199-212

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yusuf Turan Günaydın
"İbn Arabî Mütercimleri Üzerine: Biyo-Bibliyografik Bir Deneme (1928-2007)‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 473-499

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdulhakim Yüce
"el-Lüma' (Kitap Tahlili ve Tanıtımı)", Tasavvuf (İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi), Ankara, 2000, cilt:1, sayı: 3, ss. 185–195

Özet | Abstract

Muhittin Uysal
Tespit ve yorum bakımından tasavvuf Kitaplarında bulunan ihtilaflı haberler, Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1999, 499 s.

Özet | Abstract

Hasan Dam
"Halil İbrahim Şimşek, Osmanlı'da Müderris Bir Sûfî: Ebu Said Muhammed el-Hâdimî ve Tasavvuf Anlayışı, HititKitap Yayınevi, Çorum 2008, 224 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 376-377

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, HititKitap Yayınevi, Ankara 2008, 384 s.", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2008, sayı: 14, ss. 175-176

Özet | Abstract

Mesut Bayar
Nakşî Ali Akkirmânî’nin Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2007, 148 s.

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği, 1. Baskı, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum, 2009, 230 s.

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Osmanlılar Döneminde Semâ ve Devrân Tartışmaları", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 123-132

Özet | Abstract

Süleyman Gökbulut
Necmeddiîn Kübrâ: Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 390 s.

Özet | Abstract

Cevher Şülul
Nübüvvet Felsefesi -İbnü’n-Nefîs’in Felsefî Romanı: Fâzıl bin Nâtık-, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 186 s.

Özet | Abstract

Necmeddin Kübrâ
Tasavvufta On Esas -Usûlü’l-Aşere Şerhleri-, hazırlayan: Süleyman Gökbulut, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 244 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 57)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com