Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Kavram" kelimesi için arama sonuçları

Zekiye Berrin Hacıismailoğlu
Şeyh Safvet'in Tasavvuf Dergisindeki Yazılarında Tasavvufî Kavramlara Bakışı, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, 2012, 99 s.

Özet | Abstract

Halil Baltacı
Necmeddin Dâye Râzî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 390 s.

Özet | Abstract

Nermin Öztürk
"Lamaist ve Sûfî Gelenek Üzerinden “Kutsal Yolculuğu” Yeniden Düşünmek", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 253-268

Özet | Abstract

Necmeddin Şahinler
Prof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre Misalli Kelimeler / Kavramlar Sözlüğü, c. 1-2, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2012, 960, 910 s.

Özet | Abstract

Muhittin Usta
Tabibzâde Mehmed Şükrî Efendi ve Silsilenâme-i Sûfiyye isimli eseri, Marmara Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüsü, İstanbul

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Îsâr Kavramı Bağlamında Tasavvufta Kardeşlik Anlayışı", VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, ŞanlIurfa, 2012

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Tasavvufi Açıdan Haccın Rükûnları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, BİngÖl, cilt:1, sayı: 2, ss. 167-196

Özet | Abstract

رحمان مشتاق مهر; سمیه جبارپور
"نگاهی به معتقدات صوفیانۀ ابوعبدالله محمّد بن خفیف شیرازی", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 103-119

Özet | Abstract

رضوان محمد سعيد ايزولي
"تصوف الأمير عبد القادر الجزائري من خلال شعره", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 121-146

Özet | Abstract

Şevki Çalışkan
Mesnevî’de nefis Kavramı, Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı, Sakarya, 2011, 146 s.

Özet | Abstract

Fatih Tüzek
İsmâil Hakkı Bursevî'nin Vâridât adlı eserinin transkripsyon ve incelenmesi, Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , İstanbul, 2011, 295 s.

Özet | Abstract

Şerife Berberoğlu
Ömer Nasuhi Bilmen ve tasavvufî görüşleri, Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 145 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
"Halveti-Şâbânî Şeyhi Mustafa Kemâleddîn Bekrî ve Hediyyetü’l-Ahbâb Adlı Eseri ", Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, KarabÜk, 2013, cilt:2, sayı: 1, ss. 283-303

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"İbn Haldûn Ve Tasavvuf: Şeyh Ve İlgili Diğer Kavramlara Farklı Bir Yaklaşım", Günümüzde İbn Haldun Düşüncesi ve Sosyal Bilimler: 2. İbn Haldun Sempozyumu, 29-31 May 2009, İstanbul, 2009

Özet | Abstract

Ahmet Atlı
"İbnü'l-Arabî'nin "kutub" Kavramı ile ilgili görüşleri", İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yozgat, 2012, cilt:1, sayı: 1, ss. 11-31

Özet | Abstract

Nurgül Karayazı
Fuzûlî’nin “Leylâ ve Mecnûn”unda tasavvufî Kavram ve unsurlar, Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007, 341 s.

Özet | Abstract

Ekrem Demirli
"İBNÜ'L-ARABÎ VE MEVLANA ARASINDAKİ BAZI ORTAK KavramLAR ", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2007, sayı: 16, ss. 229-247

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri, 1. Baskı, Yayınevi, Ankara, 2010, 184 s.

Özet | Abstract

M. Mustafa Çakmaklıoğlu
"İbnü’l-Arabî’ye Göre İlâhî İsimlerin Âlemde Tecellîsi: Allah-Âlem Münasebeti Etrafında Ortaya Çıkan Bazı Problemler", Tasavvuf, İstanbul, 2013, sayı: 31, ss. 1-32

Özet | Abstract

Betül Saylan
Bursevî'nin Muhammediye Şerhi'nde Tasavvuf Kavramları (III. cilt, 192-278. sayfalar arası), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
"Kurân Kıssaları Bağlamında Hz. Musa İle İlişkilendirilen Bazı Tasavvuf Kavramları ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt:8, sayı: 41

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mahmud Esad Erkaya
Kur'an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2015, 376 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hamdi Kızıler
"Hâce Muhammed Lutfi’de Değer Kavramı ve Ele Aldığı Değerlerin Kişilik Gelişimindeki Rolü", Uluslararası Hâce Muhammed Lutfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu, 2013, Erzurum, 2013

Özet | Abstract

Amin Yousuf Oudeh
"Tasavvuf Kavramının ve Anlamlarının Etimolojik İncelenmesi", çeviren: Emine Ersöz, Sufi Araştırmaları, Manİsa, 2011, cilt:2, sayı: 3, ss. 77-99

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
"Tarikatların Teşekkülü Öncesi Dönemde Kur'ân Kaynaklı Tasavvuf Kavramları", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2015, cilt:15, sayı: 3, ss. 117-147

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

76 - 100 Arası (Toplam 114)

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com