Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Kaside" kelimesi için arama sonuçları

Himmet Konur
Kemal Paşa-zâde’nin Kasîde-i Hamriyye Şerhi (Edisyon Kritik-Tahlil), DEÜSBE, İzmİr, 1992, 1-47 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
Ebû Medyen Şuayb el-Ensar - Tasavvufî Hikmet ve Risaleler-, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 240 s.

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
Edirne Müftüsü Mehmed Fevzi Efendi: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2008, 296 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"İsmail Ankarevi’nin Kaside-i Taiyye Şerhi Hakkında ", Türkiye 1. İslam Düşüncesi Sempozyumu, 24-25 Ekim 1996, İstanbul

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
"Şâir Nâbî'nin Muhyiddin-i Arabî'ye Bir Medhiyesi", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 413-423

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Şeyma Unaş
Zileli Muharrem Efendi’nin “Şerhu Kaside-i Bürde” İsimli Eseri Çerçevesinde Tasavvufî Düşüncesi (Devam Ediyor), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Şeyh Sadeddîn Cebâvî ve Sadîlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 470 s.

Özet | Abstract

Abdullah Kartal
"Bursa’da Bosnalı Bir Melami Abdullah Bosnevî: Hayatı, Eserleri ve Bir Kasidesi", UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, 1997, cilt:6, sayı: 6, ss. 297-311

Özet | Abstract

Davud el-Kayserî
Aşk Şarabı: Kasîde-i Hamriyye Şerhi, çeviren: Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011, 84 s.

Özet | Abstract

Meliha Yıldıran Sarıkaya
"Bir Şerh Dört Şârih: Eşrefoğlu’nun Kasîde-i Hayrân Şiirinin Şerhleri ve Bu Şerhlerin Âidiyeti Meselesi ", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 29, ss. 1-42

Özet | Abstract

Ercan Alkan
"Es’ad Erbilî’nin Tercüme-i Kasîde-i Münferice Adlı Eseri", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 151-172

Özet | Abstract

Zeliha Öteleş
Abdülganî en-Nâblusî şerhi bağlamında İbnü'l-Fârız'ın Kasîde-i Tâiyye'sinde Seyr u Sülûk, İstanbul, 2014, 348 s.

Özet | Abstract

Ahmet Murat Özel
"Kâ’b b. Züheyr ve İmam Bûsirî’nin Kasîde-i Bürde’lerinin Klasik Edebiyatımızdaki ve Kültürümüzdeki Yansımaları ", III. İslami Türk Edebiyatı Sempozyumu, 25-26 Nisan 2014, İstanbul

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 13)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com