Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Halvetiyye" kelimesi için arama sonuçları

Selami Şimşek
"Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 205-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 417+5 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Halvetiyye Tarikatı Şemsiyye Kolu Meşayihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-nişîni: Hüseyin Şemsi (Güneren)", EKEV Akademi Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 10, ss. 53-71

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Osmanlı Padişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetine Dair Bir Örnek: Abdülmecîd Sivâsî ve I. Ahmed", Türk Kültürü, Ankara, 1999, sayı: 434, ss. 345-359

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Bir Türk Tarîkatı Olarak Halvetiyye'nin Tarihî Gelişimi ve Halvetiyye Silsilesinin Tahlili", AÜİF Dergisi, Ankara, 1999, cilt:XXIX, ss. 535-563

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Elmalı'nın Canları, Hyayınları, İstanbul, 2008, 416 s.

Özet | Abstract

Fikret Mutlu
Şemseddin Sivâsî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Düşüncesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , Sİvas, 2005, 210 s.

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
Muhammed b. Hasan es-Semennudi Hayatı Eserleri ve Tarikat Adabı ile İlgili Görüşleri, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 336 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Murat Özaydın
"Halvetiyye, Celvetiyye ve Gülşeniliğin Birbirleriyle Olan İlgisi", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyi Sempozyumu, 2005, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

İbrahim Has
Şabaniye Silsilesi: Silsile-i Tarik-i Halvetiyye-i Karabaş el-Kastamonî, hazırlayan: Mustafa Tatcı, H Yayınları, İstanbul, 2008, 112 s.

Özet | Abstract

Seyyid Yahya Şirvanî
Şifaü'l Esrar, çeviren: Mehmet Rıhtım, Sufi Kitap, İstanbul, 2011, 408 s.

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
"Ömeru’l-Fuâdî’nin Menâkıbnâmesine Göre Şeyh Şâbân-ı Velî’nin Tasavvufî Şahsiyetine Bir Bakış", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 1-32

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Halvetiyyenin Şabaniyye Ekolü ve Kolları", Süleyman Demirel İlahiyat Fakültesi Dergisi, Isparta, 2011, cilt:1, sayı: 26, ss. 133-160

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
Üsküdarlı Muhammed Nasuhi ve Tasavvufi Görüşleri, 1. Baskı, Yayınevi, Ankara, 2010, 184 s.

Özet | Abstract

بَـهَاء الدّين دَارْتْمَا
"تأويلات جمال الخَلْوَتِي من سورة الفاتحة والضحى إلى سورة الناس ", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 87-135

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Âdabu’s-Seniyye Adlı Eseri", Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 8

Özet | Abstract

Mehmet Şirin Ayiş
"Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Tuhfetu’s-Salikîn Adlı Eseri", Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt:3, sayı: 6

Özet | Abstract

Mahmud Esad Erkaya
"Mehmed Aydî Efendi’nin (1812-1865) Divan’ında Dînî Ve Tasavvufî Kültür ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2016, cilt:9, sayı: 43, ss. 215-226

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mahmud Esad Erkaya
"Günümüz Ürdün'ünde Faaliyet Gösteren Tarikatlar", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2016, cilt:20, sayı: 66, ss. 393-414

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 25)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com