Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Halvet" kelimesi için arama sonuçları

Hamdi Kızıler
"Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 151-159

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Şimşek
"Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 205-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İhsan Soysaldı
"Halvet Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 235-243

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Şimşek
"Avrupa ile Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu’da Tarîkatlar ve Tekkeler", Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 2007, sayı: 22, ss. 251-310

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18.Yüzyıl), İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, 792 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, sayı: 30, ss. 141-160

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 417+5 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdülmecid Sivasi 'Hayatı, Hizmet ve Misyonu", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu , 7-9 Mayıs 2004, İstanbul, 2004, ss. 278-293

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2005, İstanbul, 2005, ss. 314-321

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Halvetiyye Tarikatı Şemsiyye Kolu Meşayihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-nişîni: Hüseyin Şemsi (Güneren)", EKEV Akademi Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 10, ss. 53-71

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Türkçeye Şerh Geleneği ve Halvetî Şeyhi Abdulmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları", Ekev Akademi Dergisi, Ankara, 2005, sayı: 25, ss. 103-122

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
"Osmanlı Padişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetine Dair Bir Örnek: Abdülmecîd Sivâsî ve I. Ahmed", Türk Kültürü, Ankara, 1999, sayı: 434, ss. 345-359

Özet | Abstract

Reşat Öngören
"Cemâlu’l-Halvetî Ebu’l-fuyûzât Muhammed b. Hamîdüddin", Mevsûatu a‘lâmi’l-ulemâi ve’l-udebâi’l-Arabi ve’l-müslimîn, Tunus, 2005, cilt:5, ss. 401-405

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 69-78

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri, Erkam Yayınları, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

İbrahim Baz
"Michaela Mihriban Özelsel, Halvette 40 Gün, Psikolog Dervişenin Halvet Günlüğü ve Bilimsel Çözümlemesi, çeviren Petek Budanur Ateş, Kaknüs Yayınları, İstanbul 2002, 232 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 328-332

Özet | Abstract

Himmet Konur
"XV. Yüzyılda Tire’de Halvetilik", II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu , 17-19 Kasım 2006

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mevlânâ’nın Hakikat Arayışında Şems Klavuzluğu", Marife, Konya, 2007, cilt:7, sayı: 3, ss. 225-244

Özet | Abstract

Hasan ALmaz
Bakü'den Anadolu'ya Yansıyan Işık Halvetî Pir Seyyid Yahya Şirvanî Hayatı ve Eserleri, Ankara, 2007, 342 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 62)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com