Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Halil" kelimesi için arama sonuçları

Halil İbrahim Şimşek
Mehmed Emîn Tokâdî: Hayatı, Tasavvufî Görüşleri ve Risaleleri, 3. Baskı, Hititkitap yayınevi, Çorum, 2014, 244 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
18. Yüzyıl Osmanlı Tasavvufunda Müceddidiyye Hareketi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Ankara, 2002, 364 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
Mehmed Emîn-i Tokâdî’nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (Tasavvuf), Samsun, 1996, 129 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"17-19. Yüzyıllarda Öne Çıkarılan Bazı Tasavvufî Kavramlar", İslamî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 14-15 Haziran 2006, Ankara, 2006, ss. 521-536

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zade Süleyman Sadeddin Örneği", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 283-298

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Hamdi Akseki
"Sûfiyye-i Kirâm Hazerâtının Rûh Hakkındaki Tarz-ı Telakkileri", hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 383-393

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Reuven Snir
"Modern Arap Şiirinde Yeni Sûfîlik", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2002, cilt:1, sayı: 1, ss. 366-377

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

A. F. Buehler
"Nakşbendîyye-Müceddidiyye ve Hindistan'da Yayılışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2002, cilt:2, sayı: 3, ss. 147-168

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Johan G. Ter Haar
"Ahmed Sirhindî’nin Nakşibendî Geleneğine Bakışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 199-208

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmed Emin-i Tokadî
"Şerh-i Beyt-i Mesnevî", hazırlayan: Halil İbrahim Şimşek, Tasavvuf, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 659-660

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Anadolu Müceddidîlerine İlişkin Bazı Tarihî Bilgilerin Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme", Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2002, cilt:1, sayı: 2, ss. 213-227

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Mesnevîhân Bir Nakşbendiyye-Müceddidiyye Şeyhi: Neccâr-zâde Mustafa Rıza'nın Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Tasavvuf, (Mevlana Özel Sayısı), Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 159-178

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"İmâm-ı Rabbanî Ahmed Farukî Sirhindî’nin Şi'a ve Ehl-i Beyt'e Bakışı", Marife (Ehl-i Beyt Sayısı), Konya, 2004, cilt:4, sayı: 3, ss. 199-209

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2006, cilt:5, sayı: 9, ss. 7-40

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Harun Kırkıl
"Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Derviş-nâme’ler ve Konyalı Mustafa b. Yûsuf’a (HALÎL) Ait Bir Derviş-nâme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 235-246

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
Osmanlı'da Müceddidîlik: 18. Yüzyıl, Suf Yayınları, Ankara, 2004, 414 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Mehmed Emin Tokadî’nin Tuhfetü’t-Tullâb li Hidâyeti’l-Ahbâb Risalesinin Karşılaştırmalı Neşri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 263-275

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Yusuf Turan Günaydın, İbrahim Halil Arslantürk
"Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hilyetü’r-Ricâl’inde Melâmiyyûn ve Muhaddesûn Zümreleri‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 227-296

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Şiranlı Mustafa Efendinin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri", Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, Çorum, 2008, ss. 573-588

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Kâmil İnsan Olma Gereksinimi", Burhan: İlim-Kültür Dergisi, İstanbul, cilt:1, sayı: 1, ss. 27-28

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"İhlâs", Burhan: İlim-Kültür Dergisi, İstanbul, cilt:1, sayı: 2, ss. 26-29

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Güzel Ahlak Göstergesi Olarak Tevâzu", Burhan: İlim-Kültür Dergisi, AralIk 2005, 2005, cilt:1, sayı: 3, ss. 34-35

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Tasavvuf Nedir?", Burhan: İlim-Kültür Dergisi, İstanbul, cilt:1, sayı: 8, ss. 42-43

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Gönül Huzuru ve Zikir", Burhan: İlim-Kültür Dergisi, İstanbul, cilt:1, sayı: 12, ss. 11-13

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Burhan Ahmed Farukî
"Ahmed Farûkî Sirhindî’nin Tevhid Anlayışı", çeviren: Halil İbrahim Şimşek, Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 1998, cilt:1, sayı: 3, ss. 181-188

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 93)
« Önceki1234Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com