Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Hac" kelimesi için arama sonuçları

Hülya Küçük
The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle , Brill, Leİden-Boston, 2002, 408 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
Hacı Bayram Veli, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1991

Özet | Abstract

Cevdet Kılıç
"Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 41-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hamdi Kızıler
"Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 151-159

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hazırlayan: Yusuf Turan Günaydın, İbrahim Halil Arslantürk
"Gelibolulu Mustafa Âlî’nin Hilyetü’r-Ricâl’inde Melâmiyyûn ve Muhaddesûn Zümreleri‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 227-296

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Şimşek
"Kırklareli’de Tarikatlar ve Tekkeler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 205-220

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 289 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
Hacı Bayram Veli , Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye”", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 79-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Devin DeWeese
"Hâcegân’a Ait Kollar ve Tasavvufun Eleştirisi: Hoca Ali Azîzân Râmîtenî’nin Menâkıbı’nda Cemaatsel Benzersizlik İddiası", çeviren: Necdet Tosun, Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 313-337

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım', Aktif Yayınevi, Ankara, 2007, 354 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Tasavvufî Zümre ve Akımların Rolü", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2003, cilt:VII, sayı: 1, ss. 249-279

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Hacı Bayram Velî ve Yaşadığı Döneme Tesiri", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 53-72

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı", Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 1, ss. 29-49

Özet | Abstract

Hülya Küçük
Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap yayınevi, İstanbul, 2003, 422 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
"Hacı Bektaş Paradigmasını Tanıma ve Tanımlama Problemi Üzerine", EKEV Akademi Dergisi, Ankara, sayı: 16, ss. 17-35

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Reşat Öngören
"Osmanlı’da Tekke Toplum İlişkisi : Bilge Sufi Hacı Halife ve Müridleri Örneği", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2003, sayı: 7, ss. 19-30

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

Özet | Abstract

Sevim Yılmaz
"Hacı Bayram Velî ve Tasavvuf Felsefesi", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 209-220

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
"Hacı Bayram-ı VelÎ and His Contributions to Ottoman State at Interregnum Period", Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 3, ss. 33-42

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hacı Bektaş-ı Veli
Alevî-Bektaşî Klasikleri: Makâlât, hazırlayan: Ali Yılmaz, Mehmet Akkuş, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2007, 143 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Eyüp'te Hâtûniye Tekkesi ve Tenşîtü'l-Muhibbîn bi Menâkıb-ı Hâce Hüsâmeddin", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 219-250

Özet | Abstract

Hazırlayan: Ahmet Cahid Haksever
"Necdet Tosun, Tasavvufta Hâcegân Ekolü (XII-XVII. Asırlar)", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 417-436

Özet | Abstract

Necdet Tosun
"Doktor Ârif Nevşâhî, Ahvâl ve Sühanân-ı Hâce Ubeydullâh-ı Ahrâr, Merkez-i Neşr-i Dânişgâhî, Tahran 1380/2002, 846 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 449-451

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Tasavvufî Mertebeler -Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî Örneği, 1. Baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2008, 401 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 85)
« Önceki1234Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com