Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Geylan" kelimesi için arama sonuçları

Dilaver Gürer
Abdülkadir-i Geylanî: Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, İnsan Yaınları, İstanbul, 1999, 440 s.

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Abdülkadir Geylani ve Kadiriyye'nin Kolları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1997, 377 s.

Özet | Abstract

Abdülkadir Geylânî
Risaleler, çeviren: Dilaver Gürer, İnsan Yayınları, İstanbul, 2007, 288 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, sayı: 30, ss. 141-160

Özet | Abstract

Dilaver Gürer
Abdülkâdir-i Geylânî, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 253-288

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
"Abdulkâdir Geylânî", Sahabeden Günümüze Allah Dostları, 1995, cilt:7, ss. 53-59

Özet | Abstract

Abdulhakim Yüce
"Evliyaullah'ın Sultanı Şeyh Abdülkadir Geylanî", Yeni Ümit (Dinî İlimler ve Kültür Dergisi), İzmİr, 2005, cilt:17, sayı: 67, ss. 41-45

Özet | Abstract

Abdulkadir Geylani
Cilâü’l-Hâtır Yol’un Esasları, çeviren: Dilaver Gürer, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2006

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Şeyh Sadeddîn Cebâvî ve Sadîlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 470 s.

Özet | Abstract

Abdulkadir Geylanî
Sırru'l Esrar Sırların Sırrı, çeviren: Mehmet Eren, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2006, 112 s.

Özet | Abstract

Abdulkadir Geylanî
Fütuhu'l Gayb , çeviren: İlyas Aslan, Derya Çakır, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2003, 212 s.

Özet | Abstract

Abdulkadir Geylanî
El- Fethu'r Rabbani / Alemlerin Anahtarı, çeviren: Osman Güman, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2004, 406 s.

Özet | Abstract

Abdulkadir Geylanî
Cilau'l Hatır Yolun Esasları, çeviren: Dilaver Gürer, Gelenek Yayıncılık, İstanbul, 2009, 220 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları, Nefes Yayınları, İstanbul, 2011

Özet | Abstract

Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi
İki Gavs-ı Enam Abdülkâdir Geylânî ve Abdüsselâm el-Esmer, hazırlayan: Arzu Meral, Revak Kitabevi, İstanbul, 212 s.

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Tasavvufi Açıdan Haccın Rükûnları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, BİngÖl, cilt:1, sayı: 2, ss. 167-196

Özet | Abstract

Mustafa Salim Güven
"Osmanlı Sûfîlerinin İran Safevîlerine Yaklaşımında Azîz Mahmûd Hüdâyî Örneği", Tasavvuf, İstanbul, 2012, sayı: 30, ss. 33-60

Özet | Abstract

Orkhan Musakhanov; Necdet Tosun
"Tefsiru'l-Ceylânî'nin Abdülkadir Geylânî'ye Nisbeti Meselesi", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33, ss. 1-16

Özet | Abstract

Selami Şimşek
"Nurettin Topçu'ya Göre Sûfilik ve İslâm Sûfileri", Sosyal Araştırmalar, Ordu, 2015, sayı: 8, ss. 1369-1385

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 20)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com