Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Gazali" kelimesi için arama sonuçları

Muhammed Kızılgeçit
"Şah Veliyyullah Dihlevî’nin (1703-1762) Bazı Tasavvufî Görüşlerine Felsefî Bir Bakış‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 191-210

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yüksel Göztepe
"Gazâlî ve Öncesi Bazı Sufilerin Akla Eleştirel Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 297-326

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Yusuf Turan Günaydın
"Ahmed Remzî Efendi’nin Reh-nümâ-yı Ma‘rifet Tercümesi", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 247-264

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, sayı: 30, ss. 141-160

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Kelâbâzî (380/990) ve Tasavvuf Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2007, 409 s.

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
"İmam-ı Gazali", Sahabeden Günümüze Allah Dostları, 1995, cilt:7, ss. 37-44

Özet | Abstract

Margaret Smith
"Gazâli'nin Öncüsü el-Muhasibî", çeviren: Mesut Okumuş, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 417-426

Özet | Abstract

Halis
"Ceride-i Sûfiyye'den İmâm-ı Gazâlî'nin Bir Mektubu ", hazırlayan: Halim Gül, Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 195-198

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Abdürrezzậk İbrahim
Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 144 s.

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Gazâlî `nin Tasavvuftaki Üstadları ", D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1985, ss. 75-80

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Gazali’nin Şathıyelere Bakışı", İslami Araştırmalar Dergisi, 2000, cilt:13, sayı: 3-4, ss. 448-450

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Gazalî, Hidayet Rehberi: Bidâyetü’l-Hidâye, çev.: Veysel Akkaya, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, ISBN: 9755743774, 175 s.", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 475-476

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
Gazâlî'ye Göre Tasavvuf, (Basılmamış doktora tezi) , DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1984

Özet | Abstract

Süleyman Derin
Love in Sufism, 1. Baskı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2008, 251 s.

Özet | Abstract

Bedriye Reis
Gazâlî'de Marifet-Ahlâk İlişkisi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2010

Özet | Abstract

Ahmed Gazali
Aşıkların Halleri: Sevânihu'luşşâk, çeviren: Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, Hece Yayınları, Ankara, 2008, 96 s.

Özet | Abstract

Gazalî
Yol, Bilgi ve Varlık: Eyyühe'l-Veled, Ledünnî İlim Risalesi, Mişkâtü'l-envâr, çeviren: A. Cüneyd Köksal, Sufi Kitap, İstanbul, 2010, 126 s.

Özet | Abstract

Haris el-Muhâsibî
Hakk’ı Arayanlara Nasihatler, çeviren: Muhammed Coşkun, İlk Harf Yayınevi , İstanbul, 2011, 206 s.

Özet | Abstract

İmam Gazâlî
İhyânın Anahtarı Hidâyet Rehberi, çeviren: Veysel Akkaya, İnsan y.y

Özet | Abstract

Bedriye Reis
Gazalî’de Ahlâk-Marifet İlişkisi, Emin Yayınları, Bursa, 460 s.

Özet | Abstract

Ömer Faruk Altıparmak
"Gazâlî ve Tasavvuf", TYB Akademi, Ankara, sayı: 1, ss. 231-238

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Tasavvufi Açıdan Haccın Rükûnları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, BİngÖl, cilt:1, sayı: 2, ss. 167-196

Özet | Abstract

İmam-ı Gazâlî
Hidayet Rehberi , çeviren: Eyyüp Tanrıverdi, Nazım Hasırcı, İlharf Yayınevi, İstanbul, 2012, 103 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 23)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com