Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Felsefe" kelimesi için arama sonuçları

Cevdet Kılıç
"Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 41-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Erdoğan
"İslâm Düşüncesi’nde “Kâmil Tabiat/Tıbâu’t-Tâmm” Fikri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 121-149

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

Ethem Cebecioğlu
Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Felsefesi , Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 289 s.

Özet | Abstract

Mustafa Aşkar
Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücud Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, 160 s.

Özet | Abstract

Ali Tenik
"Düzen, İbrahim, Aziz Nesefî’ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, ( Doktora Tezi), ‎Danışman: Tahsin Yazıcı, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi (Felsefe Bölümü), İs‎tanbul 1971, 250 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 303-322

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Feridüddin Attar
Evliya Tezkireleri , Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2007, 783 s.

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, sayı: 30, ss. 141-160

Özet | Abstract

Müfit Selim Saruhan
"İbn Kemmüne ve Nefs Hakkındaki Görüşleri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 289-300

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mahmud Erol Kılıç
"Ebu'l-Hukemâ: Hikmetin Atası Hermetik Felsefenin İslâm Düşünce Tarihinden Görünümü", Dîvân, İstanbul, 1998, sayı: 5

Özet | Abstract

Sevim Yılmaz
Muhammed İhsan Oguz ve Tasavvuf Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, 300 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Bey
Gülşen-i Râz Şerhi, hazırlayan: Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul, 2006, 174+V s.

Özet | Abstract

Cevdet Kılıç
"Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 175-202

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Neslihan Dağ; Sare Çetintaş
"Hilal Arslan, İbn Sina ve Mevlana’nın Aşk Felsefelerinin Karşılaştırılması, Yüksek ‎Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ, 2006, VII+120 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 405-408

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Sevim Yılmaz
"Hacı Bayram Velî ve Tasavvuf Felsefesi", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 8, ss. 209-220

Özet | Abstract

Şamil Öçal
"Mutlak Hakikat ve Dİğerleri: Molla Camî'de Tasavvuf Felsefesi", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 1, ss. 81-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İhsan Soysaldı
"Osman Bedrüddin Erzurumî (ö. 1924)'nin Tasavvuf Felsefesi Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 273-282

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cevdet Kılıç
"Muhammed İkbal'in Düşüncesinde Benlik Felsefesi", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 49-70

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İbrahim Coşkun
"Muhyiddin İbn Arabi’nin Felsefesinde “Allah” Mefhumu", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 117-143

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Recep Alpyağıl
"‎“Alıntılanabilirlik” ve “Şeyleri Yeniden Yaratma”: İbn Arabî Bilgeliğinden Derrida’ya Uzanan ‎Yol", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 283-296

Özet | Abstract

Gülhan Maden
"Fusûsu’l-Hikem’de Kur’ân’dan Yapılan İktibasların Şekilleri ve Amaçları", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 447-472

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Nihat Keklik
"İslam dünyasında tasavvuf ve Felsefe arasındaki hesaplaşmalar : Sadraddin Konavi Nasıraddin Tusi Felsefeleri", İstanbul, 1962

Özet | Abstract

Abdullah Abdürrezzậk İbrahim
Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 144 s.

Özet | Abstract

Ebu'l-Ala Affifi
Muhyiddin İbn-i Arabî'de Tasavvuf Felsefesi, çeviren: Mehmet Dağ, Kırkambar Yayınları, İstanbul, 254 s.

Özet | Abstract

Yalçın Çetinkaya
Mevlevilikte müzik Felsefesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Ana Sanat Dalı Türk Sanat Müziği Alanı, İstanbul, 1999

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 55)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com