Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Fas" kelimesi için arama sonuçları

İrfan Gündüz
"Tasavvufî Bir Terim Olarak Râbıta", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 23-53

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Eyüp Yaka
"Kur’ân Perspektifinden Mesnevî’de Mevlânâ’nın Kulluk Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 125-149

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Fas’ta Titunfitr Ribatı ve Emgariyye Tarikatı “et-Taifetü’s-Sanhasiyye”", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 79-106

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Mağribli Müslümanlar Arasında Cömertliğin Pîri Olarak Tanınan Ebü’l-Abbâs es-Sebtî ve Tasavvuf Düşüncesi", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, sayı: 30, ss. 141-160

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Mağrib Müslümanlarının Hac Organizatörlüğünü Yapan Tarikat: Salihiyye Tarikatı ve Asafi Ribatı", Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 1, ss. 29-49

Özet | Abstract

Kadir Özköse
"Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Tasavvufî Düşüncesi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sİvas, 2007, cilt:XI, sayı: 2, ss. 161-196

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Mevlevî Hanım Halife ve Şeyhler", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 69-78

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"İbnü’l-Arabî’nin Şeyhi Ebû Medyen Şuayb el-Ensârî’nin Hayatı, Eserleri ve Tesir Halkası", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 95-115

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Bekir Tatlı
"Muhyiddin İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'de İşaret Ettiği Hâlid b. Sinân'ın Peygamberliği ‎Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 353-362

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Kartal
"İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her Varlık Bir ‎Âyettir", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 257-282

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrezzak Tek
"İbnü’l-Arabî’yi Savunan Afrikalı Bir Sûfî: Ali b. Meymûn el-Mağribî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 297-329

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İsmail Güleç
"Mevlana’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler", İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, İstanbul, cilt:2006, sayı: 22, ss. 135–154

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdullah Abdürrezzậk İbrahim
Afrika’da Tasavvuf ve Tarikatlar, çeviren: Kadir Özköse, Ensar Yayınları, Konya, 2008, 144 s.

Özet | Abstract

Abdurrahim Alkış
Abdurrezzâk Kâşânî’nin Şerhu Fusûsi’l-Hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve Tahlîli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008

Özet | Abstract

Ali Tenik
Zerruk el-Fâsi'nin Hayatı, Eserleri ve Düşünceleri, Harran Üniv. Sosyal Bilimler Enst., ŞanlIurfa, 1998, 111 s.

Özet | Abstract

Necdet Okumuş
Ankaravî’nin Nakşu’l-Fusûs Tercümesi ve İshak ve Yusuf Fasslarının Yorumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 1990, 223 s.

Özet | Abstract

Mahmud Erol Kılıç
Tasavvufa Giriş, Sufi Kitap, İstanbul, 2012, 336 s.

Özet | Abstract

Esma Sayın
"Tasavvufi Açıdan Haccın Rükûnları", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, BİngÖl, cilt:1, sayı: 2, ss. 167-196

Özet | Abstract

عارف نوشاهی
"رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 159-172

Özet | Abstract

Osman Nuri Karadayı
OSMANLI DÖNEMİ ÂŞIK TARZI ŞİİR GELENEĞİNDE TASAVVUF, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015, 538 s.

Özet | Abstract

Osman Gördebil
Abdülhakim Arvasi'nin er-Riyazü't-Tasavvufiyye isimli eseri (metin transkribe ve tahlil), Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 185 s.

Özet | Abstract

Halim Gül
"Hukukçu Bir Sûfinin İbnu'l-Arabî MüdaFası: İmam Şaranî Örneği", e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-sarkiyat.com- ISSN: 1308-9633 Sayı:IX Nisan 2013, DİyarbakIr, 2013, sayı: 9, ss. 27

Özet | Abstract

İbn Sevdekîn
İdrîs Fassı: Şeyh-i Ekber İbnü'l-Arabî'nin Fusûs'undan İdrîs Fassı'na Şerh, çeviren: Veysel Akkaya, İlk Harf Yayınları, İstanbul, 2013, 120 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 27)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com