Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Elif" kelimesi için arama sonuçları

Rüya Kılıç
"Osmanlı Devleti’nde Yönetim-Nakşbendi İlişkisine Farklı Bir Bakış: Hâlidî Sürgünleri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 103-119

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Harun Kırkıl
"Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Derviş-nâme’ler ve Konyalı Mustafa b. Yûsuf’a (HALÎL) Ait Bir Derviş-nâme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 235-246

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

İshak Güven Güvelioğlu
"Rize Meşayihi", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 191-216

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2000, 350 s.

Özet | Abstract

Hucvirî Ali b. Osman Cüllâbî
Keşfu'l-Mahcûb: Hakikat Günlüğü , çeviren: Süleyman Uludağ, 2. Baskı, Dergah Yayınları, İstanbul, 1996, 608 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 417+5 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Tasavvufta Velâyet Kavramı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992, 101 s.

Özet | Abstract

Hülya Küçük
Sultan Veled ve Maarif'i: Kitabu'l-Hikemiyye Adlı Maarif Tercüme ve Şerhi., 1. Baskı, Büyükşehir Belediyesi, Konya, 2005, 472 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî: Hayâtı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001, 635 s.

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Mehmed Elif Efendi (ö. 1345/1927)'nin el-Kelimâtü'l-mücmele fi şerhi't-tuhfeti'l-mürsele Adlı Eserine Göre Vahdet-i Vücud Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 11, ss. 323-350

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
Hasırîzade Mehmed Elif Efendinin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, Anakara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003

Özet | Abstract

Elif Nur Katar
"Sadık Yalsızuçanlar, Gezgin, Timaş Yay., İstanbul 2004, 256 s.", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 389-391

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 103-136

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hüseyin Kurt
"Mehmed Elif Efendi’ye Göre Nefsin Mahiyeti ve Özellikleri", Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 15

Özet | Abstract

Hüseyin Kurt
"Osmanlı Son Dönem Mutasavvıfı Mehmed Elîf Efendi ve Divân’ı", Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı: 16

Özet | Abstract

Elif Söyleyici Dedeler
İsmâil Hakkı Bursevî'nin "Risâleyü'l-Hazarâti'l-Hamsi'l-İlâhiyye" ve "el-İnsânü'l-Kâmil" adlı eseri (metin- İnceleme), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmİr, 2009, 270 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Şeyh Sadeddîn Cebâvî ve Sadîlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 470 s.

Özet | Abstract

İsmail Güleç
Mesnevî Üzerine Araştırmalar, H Yayınları, İstanbul, 2010, 384 s.

Özet | Abstract

Kerim Kara
"Karabâş-ı Velî’nin Elifbânın İlk Dört Harfini İbn Arabî Perspektifinden Yorumlaması Üzerine", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 179-207

Özet | Abstract

İsmail Kara
"eş-Şeyh Mehmed Elif Hasîrîzâde, Tenşîtu’l-Muhibbîn bi-Menâkıbı Hâce Hüsâmeddîn Kuddise Sırruhu’l-Âlî, [İstanbul], Matbaa-i Bahriye, 1342 (1926), 55 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 290-292

Özet | Abstract

Nûreddin Abdurrahman Câmî (Molla Cami)
İyilerin Tesbihi: Subhatu’l-Ebrâr, çeviren: Hicabi Kırlangıç, Kurtuba Kitap, İstanbul, 2012, 296 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
Tasavvuf Yazıları, 2. Baskı, İlahiyat, Ankara, 2014, 564 s.

Özet | Abstract

Eyyüp Tanrıverdi
"XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 41-56

Özet | Abstract

عارف نوشاهی
"رسالۀ مزارات تاٴليف خواجه محمد پارسا بخارايی", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 159-172

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 39)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com