Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Divan" kelimesi için arama sonuçları

Hamdi Kızıler
"Câhidî Ahmed Efendi’nin “Abdest, Namaz ve Hac” İbadetlerine Dair Bazı Bâtınî Yorumları", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 151-159

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Vâhib-i Ümmî'den Niyâzî-i Mısrî'ye Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım, Ahenk Yayınları, Van, 2005, 420 s.

Özet | Abstract

Harun Kırkıl
"Dînî-Tasavvufî Türk Edebiyatı’nda Derviş-nâme’ler ve Konyalı Mustafa b. Yûsuf’a (HALÎL) Ait Bir Derviş-nâme", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 235-246

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Yıldırım
"“Düm-Tek”Simgesi, Raks ve Düm-Tek’li Bir Gazel", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 107-121

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Kadir Özköse
"Ahmed Yesevî ve Dîvân-ı Hikmet", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 293-312

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Selami Şimşek
"Son Dönem Rifâî Şeyhlerinden Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi’nin Risâle-i Tasavvuf Adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 237-266

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ali Öztürk
"Halvetiyye Tarikatına Mensup XVI. Yüzyıl Divan Şairleri Üzerine Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 225-252

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvûfî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000, 417+5 s.

Özet | Abstract

Cengiz Gündoğdu
Abdulmecîd-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum , 1997, 338 s.

Özet | Abstract

Selami Şimşek
"Erzincan Mevlevîhânesi Son Postnişîni Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi’nin ‎Dîvân’ında Mevlânâ Ve Mevlevîlikle İlgili Düşünceleri ‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 159-174

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Adnan Uzun
"Divan Şiirinde Hz. Nuh’un Tasavvufî Yönden Ele Alınması", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 167-172

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Nilüfer Çelik
"Abdulahad Nuri’nin Divanında Tasavvuf", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 197-204

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hikmet Atik
"Mehmet Akkuş, Abdullah Selahaddîn-i Uşşâkî Hz. Peygamber'e Na'tlar Dîvân-ı Nu'ût-ı Salâhî, Şelale Yayıncılık, İstanbul 2002, 327 s.", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 12, ss. 326-328

Özet | Abstract

İsa Çelik
Vuslata Davet: Burhânu’l-Ârifîn Miftâhu Müşkilâti’s-Sadikîn Âdabu Tarîki’l-Vâsilîn Selim Divâne, İnsan Yayınları, İstanbul, 2004, 214 s.

Özet | Abstract

Ahmet Ögke
"Vâhib-i Ümmî Dîvânı'nda Bilgi ve Sevgi", Elmalı'nın Canları: İrfan ve Sevgi Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2008, Antalya, 2008, ss. 10

Özet | Abstract

Ali Öztürk
16. Yüzyılda Halveti Divan Şairleri, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003

Özet | Abstract

Osman Kavalcı
Divan şiirindeki na'tlarda dini ve tasavvufi unsurlar, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1992

Özet | Abstract

Mehmet Necmettin Bardakçı
Eğirdir Zeynî Zâviyesi ve Şeyh Mehmed Çelebi Divanı, Sinan Odset, EĞİrdİr/Isparta, 2008, 330 s.

Özet | Abstract

Kaplan Üstüner
Divan Şiirinde Tasavvuf , Birleşik Kitabevi, Ankara, 2007, 481 s.

Özet | Abstract

Mehtap Aydın
"Bîçâre Dîvânı’nda Allah Tasavvuru", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 329-340

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Vahit Göktaş
"Mehmet Sıtkı Akozan'ın Divançe-i Şinaverde Yer Alan Üç Mizahî Mektubu", EKEV Akademi, Erzurum, 2008, sayı: 37, ss. 301-307

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı; İbrahim Özay; İsrafil Babacan
"Şeyh Mustafa Selâmî Efendi Şerh-i Âşık Yûnus", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 161-200

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mustafa Tatcı
Yunus Emre Külliyatı: Yunus Emre Divanı (İnceleme), Hyayınları, İstanbul, 2008, 616 s.

Özet | Abstract

Mustafa Tatcı
Yunus Emre Külliyatı: Yunus Emre Divanı (Tenkitli Metin), Hyayınları, İstanbul, 2008, 706 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Es'ad Efendi (1847-1931) ve Dîvân'ında Sembolik Dil", EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2009, sayı: 39, ss. 201-218

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

1 - 25 Arası (Toplam 60)
« Önceki123Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com