Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Cumhuriyet" kelimesi için arama sonuçları

Hülya Küçük
The Role of the Bektashis in Turkey's National Struggle , Brill, Leİden-Boston, 2002, 408 s.

Özet | Abstract

Halil İbrahim Şimşek
"Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı Yöntem Tartışmaları", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2006, cilt:5, sayı: 9, ss. 7-40

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Rüya Kılıç
"Osmanlı Devleti’nde Yönetim-Nakşbendi İlişkisine Farklı Bir Bakış: Hâlidî Sürgünleri", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 17, ss. 103-119

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, Kitap yayınevi, İstanbul, 2003, 422 s.

Özet | Abstract

Mustafa Kara
"Bir Şeyh Efendinin Meşrûtiyet ve Cumhuriyet’e Bakışı", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 6, ss. 19-34

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Ögke
Elmalı Erenlerinde Mânâ Dili, Elmalı Belediyesi Yayını, Ankara, 2007, 373 s.

Özet | Abstract

Murat Özaydın
"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Diyarbakır‎", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 385-395

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Mehmet Necmettin Bardakçı
"Cumhuriyet Döneminde Devletin Tasavvuf Zümreleriyle İlişkisi", Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 20-22 Ekim 2008 , Isparta, 2008

Özet | Abstract

Hülya Küçük
"Cumhuriyet Dönemi Bektaşiliği", The 1st International Symposyum on Bektashism and Alevism, 28-30 Eylül 2005, Isparta, 2005

Özet | Abstract

Mehmet Demirci
"Türk Cumhuriyetlerinde Tasavvuf Tezahürleri ", Uluslararası Türk Dünyası Kurultayı, Nisan 2006, İzmİr

Özet | Abstract

Süleyman Uludağ
"Ferîd Kâm ve Vahdet-i Vücûd Adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 25-35

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Halil İbrahim Şimşek
"Osman Aydınlı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İslâm Mezhepleri Tarihi Yazıcılığı, Hititkitap Yayınevi, Ankara 2008, 384 s.", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2008, sayı: 14, ss. 175-176

Özet | Abstract

Muammer Cengiz
"Fatih M. Şeker, Cumhuriyet İdeolojisinin Nakşibendîlik Tasavvuru: Şerif Mardin Örneği ", Ekev Akademi Dergisi, Erzurum, 2011, sayı: 46, ss. 511-514

Özet | Abstract

Rüya Kılıç
"Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sûfî Geleneğin Taşıyıcıları: Mevlevîler Örneği", Kebikeç, sayı: 21, ss. 29-46

Özet | Abstract

Rüya Kılıç
Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları, İstanbul

Özet | Abstract

Ömer Yılmaz
Cumhuriyet Dönemi Zara Müftüleri, Azer Ofset, İstanbul, 2000, 23 s.

Özet | Abstract

Osman Gördebil
Abdülhakim Arvasi'nin er-Riyazü't-Tasavvufiyye isimli eseri (metin transkribe ve tahlil), Selçuk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı - Tasavvuf Bilim Dalı , Konya, 2011, 185 s.

Özet | Abstract

Vahit Göktaş
"Muhammed Es'ad Erbili (1847/1931)'nin Zikirle İlgili Görüşleri", Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, cilt:7-14, ss. 257-266

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ethem Cebecioğlu
"Allah Dostları Serisi: 7 (20. Yüzyıl Türkiye Evliya Menâkıbı), Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları, İstanbul 2013, 248 s. ", hazırlayan: Vahit Göktaş, Toplum Bilimleri, Ankara, 2013, sayı: 7-14, ss. 467-469

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hülya Küçük
"“Günaltay, Mehmet Şemsettin (1883-1961)”", The Encyclopedia of Islam, Brill, Leİden, 2014, cilt:III, ss. 134-135

Özet | Abstract

Rüya Kılıç
Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları, Dergah Yayınları , İstanbul, 2009

Özet | Abstract

Mustafa Erdoğan
Abdülbaki Baykara Dede Hayatı Şahsiyeti Eserleri ve Şiirleri - Meşrutiyetten Cumhuriyete, Dergah Yayınları, İstanbul, 2003

Özet | Abstract

İbrahim Baz
"Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Norşin Dergâhı ve Şeyh Abdurrahman-ı Tâgî", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 34, ss. 73-108

Özet | Abstract

Esma Öztürk
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçişte Tasavvuftaki İrfânî Gelenek: Ahmed Avni Konuk Örneği

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 24)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com