Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Aded" kelimesi için arama sonuçları

Halil İbrahim Şimşek
"İki Nakşbendî Müceddidînin Deverân Savunması: Mehmed Emin-i Tokadî ve Müstakim-zade Süleyman SAdeddin Örneği", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 283-298

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cevdet Kılıç
"Hacı Bayram Velî’de İnsanın Ontolojik Varlığı ve Olgunlaşması Süreci", Tasavvuf, Ankara, 2006, sayı: 16, ss. 41-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Cengiz Gündoğdu
Hacı Bektaş-ı Veli 'Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım', Aktif Yayınevi, Ankara, 2007, 354 s.

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
"Tarîkat Geleneğinde Salavât-ı Şerîfe ve Müstakimzâde’nin Şerh-i Evrâd-ı Kâdirî adlı Eseri", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 253-288

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Hayati Aydın
"Kur’ân’da İrâde-Azm ve Tevekkül", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 59-79

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"Türk Tasavvuf Kültüründe Tarikat Kıyafetleri ve Sembolik Anlamları", EKEV Akademi Dergisi, Ankara, 2008, cilt:12, sayı: 36, ss. 43-66

Özet | Abstract

Rifat Okudan
"18. Yüzyıl Osmanlı Kelâmcı ve Mantıkçısı İsmâil Gelenbevî’nin Varlık Nazariyesi (Vahdet-i Vücûd Savunması)", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 241-255

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Osman Nuri Küçük
"İbnü’l Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları ", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 373-411

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Necdet Tosun
"SAdeddin-i Kaşgari", DİA, TDV, İstanbul, 2008, cilt:35, ss. 391-392

Özet | Abstract

Hür Mahmut Yücer
Şeyh SAdeddîn Cebâvî ve Sadîlik, İnsan Yayınları, İstanbul, 2010, 470 s.

Özet | Abstract

Yusuf Turan Günaydın
"Doktor Abdullah Cevdet, Dil-mestî-i Mevlânâ ve Gazzâlî’de Ma’rifetullah – Rubâiyyât-ı Gazzâlî – ‘Urfî’de Şiir ve İrfân, İstanbul, Orhaniye Matbaası, Kütübhâne-i İctihâd, Aded: 44, 1921, 128 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 318-321

Özet | Abstract

Eyyüp Tanrıverdi
"XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 41-56

Özet | Abstract

Serpil Ocak
Müstakimzâde Süleyman SAdeddin'in Nakşbendiyye Tarikatının Usul ve Adâbına Dair Görüşleri (Devam Ediyor), Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum

Özet | Abstract

SAdeddin Cebavi
Evrâd-ı Sa'diyye, hazırlayan: Selami Şimşek, 1. Baskı, Buhara Yayınları, İstanbul, 2015, 160 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 14)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com