Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Ramazan Muslu" kelimesi için arama sonuçları

Ramazan Muslu
Anadolu'da Tasavvuf Yolları, 1. Baskı, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2007, 176 s.

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Halvetiyye’de “Atvâr-ı Seb‘a” Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seb‘a Risalesi", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 18, ss. 43-63

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ramazan Muslu
"The Shortest Way to God: Love (especially in Jalaladdin al-Rumi)", Symposium Gotteserlebnis und Gotteslehre: Christliche und Islamische Mystik im Orient, 18-19 Nisan 2008, GÖttİngen

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf (18.Yüzyıl), İnsan Yayınları, İstanbul, 2003, 792 s.

Özet | Abstract

Bernd Ratke
"18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 15, ss. 377-414

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Gholam Hosein Yousofi
"Bir Hikayeci Olarak Mevlânâ", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 645-658

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Fritz Meier
"Horasan ve Klâsik Tasavvufun Sonu", çeviren: Ramazan Muslu, Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 443-468

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
Mustafa Kemâleddin Bekrî ve Tasavvufî Görüşleri, Erkam Yayınları, İstanbul, 2005

Özet | Abstract

İbn İsa
Akhisarlı Şeyh İsa Menâkıbnâmesi (16. Yüzyıl), hazırlayan: Ramazan Muslu, Aşiyan Yayınları, Sakarya, 2003

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Ali Semerkandî'nin Keşfü'l-esrâr Adlı Eserinde Zâhir-Bâtın ilişkisi", Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya, 2000, sayı: 2, ss. 167-184

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Bakü Devlet Üniversitesi İlimler Akademisi 'Muhammed Fuzûlî Adına El Yazmaları Kütüphanesi'nde Tasavvufa Dair Eserler", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001, sayı: 7, ss. 279-292

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Ebû Saîd Muhammed Hâdimî ve Nakşbendîlik Risâlesi'nin Tahlili", Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya, 2001, sayı: 4, ss. 197-220

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Azerbaycanlı Bir Mutasavvıf: Muhammed Nâsih Efendi (1907-1996)", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2002, sayı: 9, ss. 161-178

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Tarikat Gülleri ve Sembolik Anlamları", 1. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta, ss. 131-136

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Bingöllü Bir Hâlidî Şeyhi: Seyyid Ahmed Çapakçûrî (1830-1921)", Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006, BİngÖl, ss. 125-136

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Üsküdar Alacaminare Tekkesi Şeyhi Muhammed Sâdık Efendi (1724-1794-95) ve İnsana Bakışı", IV. Üsküdar Sempozyumu, 3-5 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Muhammed Zâhid el-Kevserî ve Tasavvuf", Uluslararası Muhammed Zâhid Kevserî Sempozyumu, 24-25 Kasım 2007, DÜzce

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Yoldaki Dikenleri Sökmek": Mevlana ve Gençlik", Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu, 26-28 Ekim 2007, ŞanlIurfa

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Mesnevî'de Hayvan Hikayeleri: Örnek Bir Hikaye Bağlamında Av Hayvanları ve Tasavvufî Yorumları", Uluslararası Türk Kültüründe Av Sempozyumu, 15-16 Kasım 2006, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Sofyalı Bâlî Efendi'ye Göre Nefis Mertebeleri", Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Şeyhler ve Hediye", Uluslar arası Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, 16-17 Kasım 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Temelleri İznik’te Atılan Bir Tasavvuf Yolu: Eşrefiye", Uluslararası İznik Sempozyumu, 5-7 Eylül 2005, İznİk

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre “Libâs” Kavramı", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu , 20-22 Mayıs 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Osmanlı'da Tarikat Kıyafetlerinde Sembolizm", Uluslararası Gizli Diller Sempozyumu, 14-15 Nisan 2005, İstanbul

Özet | Abstract

Ramazan Muslu
"Türk Tasavvuf Kültüründe Sûfîlerin Ölüme Bakışı ve Cenâze Merasimleri", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 25-26 Kasım 2004, İstanbul

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 35)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com