Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"M. Nedim Tan" kelimesi için arama sonuçları

M. Nedim Tan
"Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken -Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun-", Tasavvuf, İstanbul, 2009, sayı: 24, ss. 183-187

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"İbrâhim Halîl, Terceme-i Kitâb-ı Tuhfetü’s-Sefere ilâ Hazreti’l-Berere, [İstanbul], İzzet Bey Matbaası, 1303 (1886), 37 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 312-314

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"İsmâil Hakkı Bursevî, Şerh-i Salâvât-ı Meşîşiyye, [İstanbul], Matbaa-i Seraskeriyye, 1256 (1840)); [İstanbul], Matbaa-i Ârif Efendi, 1256 (1840)); [Kāhire], Matbaa-i Ahmed Rüşdî, 1279 (1862), 80 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 315-317

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü’s-sâlikîn Tercümesi", Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 28, ss. 97-135

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
Abdullah Ensarî Herevî'nin Tasavvuf Tarihindeki Yeri ve Sad Meydan'ı, İstanbul, 2013, 482 s.

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"Topçuzâde Mehmet Ârif Bey'in Ankâu Muğrib, el-İnsânü'l-Kâmil ve Miftâhu'l-Vücûdi'l-Eşher'den Yaptığı Tercümeler", Tasavvuf, İstanbul, 2014, sayı: 33

Özet | Abstract

İsmâil Hakkı Bursevî
Varlığın Dili -İbn Meşiş Salavâtı ve Şerhi-, hazırlayan: M. Nedim Tan, çeviren: M. Nedim Tan, İz, İstanbul, 2010, 320 s.

Özet | Abstract

M. Nedim Tan
"İsmâil Hakkı Bey’in Hikemiyyât-ı Şeyh Ebû Medyen Tercümesi", Tasavvuf, İstanbul, 2015, sayı: 35, ss. 230-254

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 8)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com