Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Ahmet Cahid Haksever" kelimesi için arama sonuçları

Ahmet Cahid Haksever
Son Dönem Osmanlı Mevlevîlerinden Ahmet Remzi Akyürek, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, 180 s.

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Mevlevîlik: Tarihî Süreci ve Son Temsilcileri", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 19, ss. 143-164

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"XX. Yüzyılda Üç Mevlevi Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek ", Tasavvuf, Ankara, 2005, sayı: 14, ss. 383-415

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavramlara Yaklaşımı", Tasavvuf, Ankara, 2004, sayı: 13, ss. 363-381

Özet | Abstract

Hazırlayan: Ahmet Cahid Haksever
"Necdet Tosun, Tasavvufta Hâcegân Ekolü (XII-XVII. Asırlar)", Tasavvuf, Ankara, 2003, sayı: 10, ss. 417-436

Özet | Abstract

Johan G. Ter Haar
"Nakşbendiyye'de Manevi Rehberliğin Önemi", çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 385-394

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Toshihiko Izutsu, İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, çeviren Ramazan Ertürk, Anka Yayınları, İstanbul 2001, 208 s.", Tasavvuf, Ankara, 2002, sayı: 9, ss. 444-446

Özet | Abstract

Darshan Singh
"Cüneyd ve Hallac'ın Sünnet, Ahvâl ve Makâmât'a Karşı Tutumları", çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Tasavvuf, Ankara, 2000, sayı: 4, ss. 231-238

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Ahmet Remzi Akyürek Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı", Tasavvuf, Ankara, 1999, sayı: 2, ss. 169-185

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Tahir Uluç, İbn Arabi’de Sembolizm, İnsan Yayınları, İstanbul 2007, 327 s.‎", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 551-552

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Varoluşsal Kendinden Geçme ve Yansımaları: İmam-ı Rabbani'nin Şathiyye Anlayışı Örneği", Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2004, cilt:3, sayı: 5, ss. 103-126

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Halvetîliğin Tarihî Süreci ve Yusuf Bahrî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 103-136

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
Ya'kûb-ı Çerhî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, 1. Baskı, İnsan, İstanbul, 2009, 311 s.

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Osmanlı’nın Son Döneminde Islahat ve Tarikatlar: Bektâşîlik ve Nakşbendîlik Örneği ", EKEV, Erzurum, 2009, sayı: 38, ss. 39-61

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum'da Bektaşi Zaviyeleri: Tarihi Süreçleri ve Fonksiyonları", EKEV, Erzurum, 2008, sayı: 36, ss. 19

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
Modernleşme Sürecinde Mevlevîler ve Jön Türkler, 1. Baskı, H, İstanbul, 2009, 244 s.

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Nakşbendîliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri", Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum, 2008, cilt:7, sayı: 13, ss. 61-82

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Ahmet Cahid Haksever
"19. Yüzyılda Çorum’da Tasavvufi Hayat", Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu, 2004, Çorum, 2006, ss. 291-297

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Çorum’da Osmanlı Dönemi Rifaî Kültürü", Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, 2007, Çorum, 2008, ss. 1149-1163

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Tarihten Günümüze Çorum’da Ahîlik", I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 2008, KIrŞehİr, 2008

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
"Ethem Erkoç, Âşık Paşa ve Oğlu Elvan Çelebi", Karadeniz Araştırmaları, Çorum, 2006, sayı: 8, ss. 153-157

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
16. Yüzyıl bir Türk Sufisi: Yakub-ı Çerhi, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2005, 315 s.

Özet | Abstract

Ya'kub b. Osman el-Çerhî
Risale-i Ünsiyye (Ney-Name içinde), çeviren: Ahmet Cahid Haksever, 1. Baskı, Erkam Yayınları, İstanbul, 2009, 82-119 s.

Özet | Abstract

Ya'kub b. Osman el-Çerhi
Risale-i Ebdaliyye (Ney-Name içinde), çeviren: Ahmet Cahid Haksever, 1. Baskı, Erkam Yayınları, İstanbul, 2009, 123-138 s.

Özet | Abstract

Ahmet Cahid Haksever
Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği, 1. Baskı, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum, 2009, 230 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 27)
« Önceki12Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com