Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

"Abdurrezzak Tek" kelimesi için arama sonuçları

Abdurrezzak Tek
Abdüllatif Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, Emin Yayınları, Bursa, 2007, 351 s.

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Müstakimzâde'nin Risâle-i Melâmeyie-i Bayramiye Adlı Eseri ile İlgili Bir İnceleme", Tasavvuf, Ankara, 2001, sayı: 7, ss. 249-268

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrezzak Tek
"İbnü’l-Arabî’yi Savunan Afrikalı Bir Sûfî: Ali b. Meymûn el-Mağribî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 21, ss. 297-329

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrezzak Tek
Bayrâmî Melâmîliği'ne Dair Melâmet Risâleleri, hazırlayan: Abdurrezzak Tek, 1. Baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2007, 550 s.

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Tasavvufî Mertebeler -Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî Örneği, 1. Baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2008, 401 s.

Özet | Abstract

Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî
Menâzilü's-Sâirîn, çeviren: Abdurrezzak Tek, 1. Baskı, Emin Yayınları, Bursa, 2008, 308 s.

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Fusûsu’l-Hikem’e Yönelik Bazı Tartışmalı Konulara Sofyalı Bâlî Efendi’nin Bakışı", U.Ü.İlahiyat Fakültesi, Bursa , 2005, cilt:14, sayı: 2, ss. 107-133

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Molla [Ahmed] İlahî’nin Ayasofya Camii’nde Fatih’in Huzurunda Tasavvufa Dair Konuşmaları", U.Ü. İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2006, cilt:15, sayı: 1, ss. 285-307

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Tekkeler Kapatılmadan Önce Bursa’da Nakşîliğin Tarihi Seyri,", U.Ü İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2007, cilt:16, sayı: 1, ss. 211-240

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Osmanlı Tasavvuf Tarihi Kaynağı Olarak Bursa Vefeyâtnâmelerinden Ricâl-i Zeyniyye", U.Ü. İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2004, cilt:13, sayı: 2, ss. 215-230

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"Mevlevîliğin Bursa’daki İzleri", U.Ü. İlahiyat Fakültesi, Bursa, 2006, cilt:15, sayı: 2, ss. 265-293

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
"İbnü’l-Arabî’yi Müdâfaa Amacıyla Kaleme Alınan Fetvâlar", Tasavvuf, Ankara, 2009, sayı: 23, ss. 281-301

Özet | Abstract | Tam Metin (Pdf)

Abdurrezzak Tek
Osmanlılarda Zeyniyye Kültürü ve Abdullatif Kutsi’nin Tasavvufî görüşleri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 271 s.

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatlar, Bursa Akademi Yayınları, Bursa, 2016, 471 s.

Özet | Abstract

Abdurrezzak Tek
Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatlar, Bursa Akademi Yayınları, Bursa, 2016, 471 s.

Özet | Abstract

1 - 25 Arası (Toplam 15)
« Önceki1Sonraki »

Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com