Kullanıcı Adı:

Beni Hatırla

Şifre:

Şifremi Unuttum

Ana Sayfa | Tasavvuf Akademisyenleri | Tasavvufî Yayınlar | Tasavvuf Dergisi | Konuk Defteri | Fotoğraflar | İletişim | Haberler

Doç. Dr. Semih Ceyhan (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Doç. Dr.Semih Ceyhan


Özgeçmiş
Yayınlar
Dersler

Yayınlar

Doktora Tezi
Semih Ceyhan, İsmail Ankaravi ve mesnevi şerhi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2005, 555 s.


Yüksek Lisans Tezi
Semih Ceyhan, Abdullah Salahi Uşşaki’nin Vücud risaleleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, İstanbul, 1998, 156, 779 s.


Makaleler
Semih Ceyhan, "İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Tahkîki: Mesnevî’deki Mânâya Metodolojik Bir Yaklaşım", Tasavvuf, Ankara, 2007, sayı: 20, ss. 117-142

Semih Ceyhan, "Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî", Tasavvuf, Ankara, 2008, sayı: 22, ss. 201-217

Nasr Hamid Ebu Zeyd, "İbn Arabî'ye Göre İnsan-Âlem, İnsan-Allah İlişkisi", çeviren: Semih Ceyhan, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 25, ss. 261-293

Semih Ceyhan, "Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 25-70

Nasr Hamid Ebu Zeyd, "İbn Arabî’ye Göre Tevil ve Marifet", çeviren: Semih Ceyhan, Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 253-286

Molla Fenârî, "Vahdet-i Vücûda Dair On Kāide: Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Ait Bir Rubâî’nin Şerhi", çeviren: Semih Ceyhan, Tasavvuf, İstanbul, 2011, sayı: 27, ss. 321-327


Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Semih Ceyhan, "İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Huccetü’s-Semâ’, [İstanbul], Rızâ Efendi Matbaası, 1286 (1870), 27 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 305-307

Semih Ceyhan, "İsmâil Rüsûhî Ankaravî, Hikemü’l-münderice fi Şerhi’l-münferice, [İstanbul], Hacı Hüseyin Efendi Matbaası, 1314 (1896), 64 s.", Tasavvuf, İstanbul, 2010, sayı: 26, ss. 305-311


Gelişmiş Arama

Hızlı Erişim

Sayaç

Dost Site

Kullanılabilir renk seçenekleri
AYDINLI WEB TASARIM --> İrtibat için: aaydinli@gmail.com

Site Yöneticisi: Halil İbrahim Şimşek

bilgi@tasavvufakademi.com